O spoločnosti
O spoločnosti
Spoločnosť GAAS, s. r. o. je dynamická, progresívna a vysoko flexibilná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Na trhu pôsobí pod obchodnou značkou GAAS od januára 2012, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave I. Služby a bohaté skúsenosti jej kolegov a partnerov však úspešne využívajú spokojní klienti už vyše 10 rokov a tak sa stala aj členom skupiny GP.citaj viac
Ciele spoločnosti
Prvoradým cieľom a prioritou spoločnosti GAAS, s. r. o. je spokojnosť zákazníka, ktorú sa snaží dosiahnuť vysokou kvalitou služieb a zároveň kladie nesmierny dôraz na osobitný prístup ku každému klientovi a to na základe jeho individuálnych požiadaviek a potrieb. Poskytované služby sa spoločnosť snaží odovzdať svojim klientom...citaj viac
Výhody spoločnosti
accounting to you everyday business Medzi výhody poskytovania služieb spoločnosťou GAAS, s. r. o. okrem iného patrí umožnenie klientovi mať vzdialený on-line prístup do účtovného a mzdového systému, takže má vždy možnosť kontroly, aktuálneho...citaj viac