Systémové riešenia
Systémové riešenia
V spolupráci s partnermi zo skupiny GP, ktorej členom je aj spoločnosť GAAS, s. r. o., dokáže poskytnúť svojim klientom rôzne systémové riešenia, ako sú: dochádzkový systém, elektronická kniha jázd, systém vzdelávania a sledovania školení zamestnancov, systém hodnotenia zamestnancov, systém...citaj viac
Ciele spoločnosti
Prvoradým cieľom a prioritou spoločnosti GAAS, s. r. o. je spokojnosť zákazníka, ktorú sa snaží dosiahnuť vysokou kvalitou služieb a zároveň kladie nesmierny dôraz na osobitný prístup ku každému klientovi a to na základe jeho individuálnych požiadaviek a potrieb. Poskytované služby sa spoločnosť snaží odovzdať svojim klientom...citaj viac
Výhody spoločnosti
accounting to you everyday business Medzi výhody poskytovania služieb spoločnosťou GAAS, s. r. o. okrem iného patrí umožnenie klientovi mať vzdialený on-line prístup do účtovného a mzdového systému, takže má vždy možnosť kontroly, aktuálneho...citaj viac