O spoločnosti
O spoločnosti
Spoločnosť GAAS, s. r. o. je dynamická, progresívna a vysoko flexibilná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Na trhu pôsobí pod obchodnou značkou GAAS od januára 2012, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v...citaj viac
O spoločnosti

Spoločnosť GAAS, s. r. o. je dynamická, progresívna a vysoko flexibilná spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a personálnej agendy. Na trhu pôsobí pod obchodnou značkou GAAS od januára 2012, kedy bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Bratislave I. Služby a bohaté skúsenosti jej kolegov a partnerov však úspešne využívajú spokojní klienti už vyše 10 rokov a tak sa stala aj členom skupiny GP.

Vzhľadom na neustále sa meniacu legislatívu musia spoločnosti klásť veľký dôraz na spracovanie svojho účtovníctva a miezd a sú nútení vyhľadávať externých dodávateľov, ktorí zabezpečia permanentné sledovanie meniacej sa legislatívy a jej uplatnenie v praxi. Taktiež z dôvodu optimalizácie nákladov, spojených so spracovaním účtovníctva a miezd je pre spoločnosti mnohokrát efektívnejšie zabezpečiť si poskytnutie daných služieb externým dodávateľom, nehovoriac o ďalších benefitoch akými sú skúsenosti, stabilita a komplexnosť.

Spoločnosť GAAS, s. r. o. poskytuje komplexné služby v oblastí spracovania účtovníctva, miezd a personálnej agendy.  Jej kolegovia a spolupracovníci disponujú dlhoročnými skúsenosťami v oblasti účtovníctva, daní, miezd a personalistiky a absolvujú pravidelné školenia okrem iného aj v oblasti neustále sa meniacej legislatívy, čím si zdokonaľujú svoje schopnosti a zvyšujú kvalifikáciu. Svojim klientom tak dokáže spoločnosť zabezpečiť odborné, efektívne a vysoko profesionálne spracovanie účtovníctva a miezd v zmysle platnej legislatívy.