Ciele spoločnosti
Prvoradým cieľom a prioritou spoločnosti GAAS, s. r. o. je spokojnosť zákazníka, ktorú sa snaží dosiahnuť vysokou kvalitou služieb a zároveň kladie nesmierny dôraz na osobitný prístup ku každému klientovi a to na základe jeho individuálnych požiadaviek a potrieb. Poskytované služby sa spoločnosť...citaj viac
Ciele spoločnosti

Prvoradým cieľom a prioritou spoločnosti GAAS, s. r. o. je spokojnosť zákazníka, ktorú sa snaží dosiahnuť vysokou kvalitou služieb a zároveň kladie nesmierny dôraz na osobitný prístup ku každému klientovi a to na základe jeho individuálnych požiadaviek a potrieb. Poskytované služby sa spoločnosť snaží odovzdať svojim klientom s čo najvyššou pridanou hodnotou a s dôrazom na dohodnuté termíny. Taktiež cena za jednotlivé služby je tvorená na báze individuálneho posudzovania poskytovaných služieb a plnenie je vo veľkej miere prispôsobené aj možnostiam klientov.

Hlavným poslaním spoločnosti je odbremeniť klienta od starostí, spojených s vedením účtovnej a mzdovej agendy, ušetriť tak jeho čas a finančné prostriedky a umožniť mu tak venovať sa plne rozvoju jeho vlastných podnikateľských činností.

Spoločnosť GAAS, s. r. o. má za svoj cieľ svojim súčasným ako aj budúcim klientom, prostredníctvom individuálneho, profesionálneho a flexibilného prístupu ukázať, že dokáže pokryť k spokojnosti ich potreby, súvisiace so spracovaním účtovníctva, miezd a personalistiky.