Výhody spoločnosti
Medzi výhody poskytovania služieb spoločnosťou GAAS, s. r. o. okrem iného patrí umožnenie klientovi mať vzdialený on-line prístup do účtovného a mzdového systému, takže má vždy možnosť kontroly, aktuálneho prehľadu o priebežných výsledkoch firmy, vidí evidenciu jednotlivých dokladov, ich zaúčtovanie,...citaj viac
Výhody spoločnosti

Medzi výhody poskytovania služieb spoločnosťou GAAS, s. r. o. okrem iného patrí umožnenie klientovi mať vzdialený on-line prístup do účtovného a mzdového systému, takže má vždy možnosť kontroly, aktuálneho prehľadu o priebežných výsledkoch firmy, vidí evidenciu jednotlivých dokladov, ich zaúčtovanie, údaje o zamestnancoch, ich príjmoch, rôzne tlačové zostavy a v neposlednom rade mu systém umožňuje exportovanie dát (prevodných príkazov, detailov o účtoch, uzávierkových zostáv, atď.). Klientovi sa tak v konečnom dôsledku zjednoduší a sprehľadní celá problematika účtovníctva a miezd.

V spolupráci s partnermi zo skupiny GP, ktorej členom je aj spoločnosť GAAS, s. r. o., dokáže poskytnúť svojim klientom rôzne systémové riešenia a dokáže takto  zabezpečiť komplexné a optimálne riešenia potrebné na pokrytie požiadaviek a potrieb svojich klientov, čo má v neposlednom rade za dôsledok optimalizáciu a šetrenie finančných a časových zdrojov.

Komplexnosť poskytovania služieb v spojení s progresívnymi a modernými technológiami  a spokojnosť klienta sú pojmy, ktoré vystihujú a charakterizujú GAAS, s.r.o. s ambíciou ponúknuť klientom niečo nové.

Napriek zdanlivo krátkej histórií spoločnosti má GAAS, s.r.o. zdatný tím ľudí, ktorí disponuje odbornosťou, skúsenosťami, spoľahlivosťou a ústretovosťou voči klientom a preto sa títo nemusia obávať zveriť jej takú dôležitú agendu a mnohokrát netriviálnu oblasť, týkajúcu sa ich podnikateľskej činnosti, akou sú účtovníctvo, mzdy a personalistika. Spoločnosť prirodzene zaručuje lojalitu, vysokú mieru zodpovednosti a zaväzuje sa zachovávať absolútnu diskrétnosť a mlčanlivosť o všetkých získaných údajoch a informáciách svojich klientov.

Vzájomná dôvera a profesionalita sú základné piliere a hodnoty, na ktorých chce spoločnosť budovať dlhodobé a korektné obchodné vzťahy so svojimi klientmi.