Poradenstvo
Poradenstvo
Okrem hlavného predmetu činnosti poskytuje spoločnosť GAAS, s. r. o. pre svojich klientov rôzne doplnkové služby a činnosti, ktoré podčiarkujú jej komplexnosť.citaj viac
Poradenstvo

Okrem hlavného predmetu činnosti poskytuje spoločnosť GAAS, s. r. o. pre svojich klientov rôzne doplnkové služby a činnosti, ktoré podčiarkujú jej komplexnosť.

V oblasti poradenstva sú to tieto:

  • ekonomické a organizačné poradenstvo,
  • daňové a účtovné poradenstvo,
  • súčinnosť pri komunikácii s Daňovým úradom, Sociálnou poisťovňou, Zdravotnými poisťovňami, Štatistickým úradom a inými orgánmi štátnej a verejnej správy
  • a iné.